Rodinné vinařství Mikulenkovi

VOLNÉ víkendové TERMÍNY pro degustace – duben až červen 2018

* so  28.4.2018                 * pá 18.5.2018                  * so  9.6.2018
(tento termín pouze          * pá 25.5.2018                  * pá 15.6.2018
Košt bez ubytování)         * so 26.5.2018                   * pá 22.6.2018
……………………………………………………………* so 23.6.2018

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………