Rodinné vinařství Mikulenkovi

Hospodářská budova

V průběhu března až října 2017 jsme vybudovali novou hospodářskou budovu pro naši domácí drůbež a králíky. Tato stavba byla podpořena Ústeckým krajem v rámci dotačního titulu „Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na rok 2017“. Děkujeme.

fotodokumentaci dodáme co nejdříve 🙂