Hospodářská budova

V průběhu března až října 2017 jsme vybudovali novou hospodářskou budovu pro naši domácí drůbež a králíky. Tato stavba byla podpořena Ústeckým krajem v rámci dotačního titulu „Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na rok 2017“. Děkujeme.

 

část pro vodní drůbež

…králíkárny, jsou po celé zadní straně budovy

pohled do hosp.budovy

budova je nad záhonovou částí, kde roste také réva a ovocné stromky

 

husa před hosp.budovou

 

kachny u bazénku

průlez pro zvěř