Ve společné jednotě, v rozdílné svobodě a ve vší toleranci a lásce vstříc roku 2020 …

       …přejeme hodně zdraví, pohodový a úspěšný rok